wz

Mercedes PP #10 (Targa & Coppa Florio 1924, Ch. Werner/K. Sailer)
vítěz (winner)
CMC Exclusive Modelle M-048
složeno z 1009 dílů (crafted from 1009 pieces)
hodnocení modelu (rating of the model): 10/10
skutečné auto (real car)
motor (engine): kompresor (compressor) 1989 cc IL4
výkon (power): 126 hp
točivý moment (torgue): ... Nm
F. Porsche byl v té době ve společnosti Daimler hlavní konstrukční inženýr a účastnil se na vývoji celého auta, včetně motoru.
(F. Porsche was a head construction engineer at Daimler company at that time and he participated in development of whole car, including the engine.)