wz

Mercedes-Benz SSKL #87 (Mille Miglia 1931, R. Caracciola/W. Sebastian)
vítěz (winner)
CMC Exclusive Modelle M-055
složeno z 1885 dílů (crafted from 1885 pieces)
hodnocení modelu (rating of the model): 10/10
skutečné auto (real car)
motor (engine): kompresor (compressor) 7059 cc IL6
výkon (power): 300 hp
točivý moment (torgue): ... Nm
F. Porsche v době, kdy byl ve splečnosti Daimler hlavní konstrukční inženýr, se účastnil na vývoji Mercedes-Benz SS.
(F. Porsche at time when he was a head construction engineer at Daimler company, he participated in development of Mercedes-Benz SS.)