wz

Ford 999 (Manufacturer's Challenge Cup 1902, B. Oldfield)
vítěz (winner)
Exoto Racing Legends RLG88040
složeno z více jak 1400 dílů (crafted from over 1400 pieces)
hodnocení modelu (rating of the model): 10/10


skutečné auto (real car)
motor (engine): 18932 cc (1155 ci) IL4
výkon (power): 50 hp
točivý moment (torgue): ... Nm (... lbf ft)